Bestuur

Het bestuur van IJsclub Davos bestaat uit: 

 • Voorzitter Rob Vessies
 • Secretaris Julicke Theeboom
 • Penningmeester (Incasso) Richard Fleer
 • Ledenadministratie Ilona Scheffer

  overige bestuursleden:
 • René Ebbelaar
 • Wim Ebbelaar
 • René Kouwenberg
 • Saskia Boekel
 • Sandy de Lange
 • Martijn Valstar
 • Simon Hondius
 • Stanley Schoone
 • Wim Brinkman
 • Thom Aafjes
 • Lars Vendrig
 • Pieter Dunnebier

Secretariaat:
IJsclub Davos
Nauerna 49
1566 PD  Assendelft